Scheidingsinstallatie voor plastics

Ad Rem bouwde een efficiënt plastic scheidingssysteem voor Stena Technoworld om plastics terug te winnen uit WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Klant

Stena Technoworld

Stena Recycling in Halmstad (SE) streeft ernaar de meest efficiënte manier te vinden om de hoogste waarde te halen uit shredderafval en het aandeel dat kan worden hergebruikt als nieuwe grondstof te vergroten.

Uitdaging

De steeds groter wordende hoeveelheid WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) bevat niet alleen recycleerbare metalen, maar ook duizenden tonnen plastics. Door hoger wordende stortkosten, strengere wetgeving en een dalende toegang tot Aziatische exportmarkten neemt de vraag naar plastic recycling in Europa toe. In hun nieuwe fabriek in Halmstad probeert Stena Technoworld zoveel mogelijk waarde uit de plastics te recupereren.

Oplossing

Ad Rem pakt dit probleem aan door middel van het meest efficiënte plastic scheidingssysteem op de markt. Het is in staat om een plastics mix afkomstig van WEEE in drie fracties te scheiden: gehalogeneerde plastics, RDF plastics (brandstof) en recycleerbare plastics (mix van PP, PE, ABS en PS). Dit gebeurt door de plastics op verschillende dichtheden te scheiden in een speciaal daarvoor ontworpen scheidingstank.

Water met een pH-neutraal additief wordt gebruik als medium om een specifieke dichtheid te bekomen in de scheidingstanks. Door dit milieuvriendelijk additief te gebruiken in plaats van zout blijft de milieu-impact beperkt, terwijl toch een zeer stabiel medium gecreëerd wordt. Daarnaast kan het ook volledig gerecupereerd worden.

Op deze manier verwerkt de installatie bij Stena Technoworld tot 10 ton per uur aan plastics. Via de Ad Rem plastic scheidingsinstallatie wordt het aandeel aan niet-recycleerbare plastics dat gestort wordt met twee derden gereduceerd. Plastics die niet recycleerbaar zijn, maar wel geschikt voor thermische recuperatie, worden gebruikt als brandstof in “afval-tot-energie” ovens. Tenslotte worden tot 45% van de plastics hergebruikt als nieuwe onderdelen voor de auto-industrie, koelkasten, en talloze andere toepassingen.

Resultaat

1 kg gerecycleerd plastic gaat gepaard met een energiebesparing die genoeg is om een stofzuiger voor 34 uren te laten draaien. In totaal is de recyclage bij Stena Technoworld verantwoordelijk voor een vermindering van 1,3 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar. Dit komt overeen met 200.000 vluchten rond de wereld.

Waarom Valtech Group?

Met Ad Rem kunnen we op verschillende zusterbedrijven rekenen om de overhead te beheren, waardoor we ons volop op onze projecten kunnen focussen. Daarnaast is de kruisbestuiving die ontstaat uit het uitwisselen van kennis een sleutelfactor bij innovatie. Dit is dan ook waarom Ad Rem er blijvend in slaagt om de meest efficiënte oplossingen op de markt te leveren.